ERÚ vydal cenová rozhodnutí stanovující podporu POZE

6.10.2017, 10:47

ERÚ zveřejnil cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018.

Dokument: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017

Mezi nejdůležitější body cenového rozhodnutí patří plošné snížení zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Důvodem je vývoj na energetickém trhu v  tomto roce, kde došlo k nárůstu cen silové elektřiny. Obdobná změna se dotkla i zelených bonusů pro elektřinu z KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Kromě růstu cen silové elektřiny zde hrál roli i pokles ceny primárního paliva.

K navýšení naopak došlo u zeleného bonusu pro výrobu tepla z bioplynových stanic. Zde je hlavním důvodem snaha motivovat nové investory, protože Česká republika v oboru výroby tepla z bioplynových stanic zaostává za Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje energie.

Podpora, stejně jako pro letošní rok, nebyla vypsána pro výrobny KVET uvedené do provozu v letech 2013 až 2015 a druhotné zdroje energie uvedené do provozu po 1. lednu 2013. Tyto zdroje stále nezískaly potřebná notifikační rozhodnutí Evropské komise. Jestliže notifikační proces bude u některého ze zdrojů dokončen po vydání cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, je úřad připraven bezodkladně doplnit jeho podporu novým cenovým rozhodnutím.

„Za zásadní považujeme také pozitivní změnu v projednání připomínek k návrhu tohoto cenového rozhodnutí. ERÚ v rámci konzultačního procesu dal možnost odborné veřejnosti, aby se zúčastnila osobního projednání připomínek, což pokládáme za velice důležitý krok ke zlepšení komunikace na energetickém trhu," vyjadřuje společný názor Rady ERÚ Rostislav Krejcar, radní rezortu POZE, statistiky a provozní agendy úřadu.

Solární asociace se aktivně účastnila veřejného konzultačního procesu. K hlavním připomínkám patřily:

  1. způsob stanovení ekvivalentní ceny silové elektřiny (ECSE) pro výpočet ročních zelených bonusů na elektřinu z obnovitelných zdrojů - požadavek na snížení hodnoty koeficientu ECSE pro kategorii fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 30 kW na takovou hodnotu, aby rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem v kategorii FVE nad 30 kW byl změněn z hodnoty 700 Kč/MWh uvedené v návrhu ERÚ odeslaného do veřejného konzultačního procesu na hodnotu 650 Kč/MWh.
  2. stanovení rozhodného období pro stanovení průměrné výše ECSE

Bohužel ani jedna z připomínek nebyla úřadem akceptována, a tak ke změnám návrhu v těchto bodech nedošlo.