Zvýhodněné úvěry na energetické úspory od ČMZRB

22.9.2017, 11:00

Od 19. září mohou malí podnikatelé i velké firmy získat zvýhodněné financování u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) na energeticky úsporné projekty v rámci Programu Úspory energie. Úvěry mohou získat dokonce i podnikatelé v cestovním ruchu, jediným omezením je, že projekt musí být realizován mimo Prahu.

Forma podpory poskytované ČMZRB je trojí:

  1. Bezúročný úvěr ve výši 1 - 75 mil. korun, do 70% způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti může dosáhnout až 10 let, přičemž splátky jistiny úvěru mohou být odloženy až o 4 roky. Podmínkou je, že alespoň 20% způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu OP PIK.
  2. Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, který je přílohou žádosti o podporu. Finanční příspěvek se poskytuje ve výši 80 % způsobilých výdajů na pořízení energetického posudku, maximálně však do 250 tis. Kč.
  3. Subvence úrokové sazby na úhradu úroků komerčního úvěru spolupracujícího partnera, který je použit ke spolufinancování projektu. Subvence může činit až 10% z výše úvěru, max. 1,5 mil. Kč.

Další informace lze získat na http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-uver-v-programu-uspory-energie