Vláda schválila návrh kontrol překompenzace

6.9.2017, 12:26

V pondělí 4. září schválila česká vláda návrh ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory OZE. Ministr Havlíček byl zároveň pověřen zpracováním návrhu úpravy zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, který má být předložen k projednání vládě ČR do konce tohoto roku.

Kontroly se budou vztahovat na výrobny uvedené do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015, u nichž součet podpory ve třech po sobě jdoucích letech přesáhl 200 000 EUR (zhruba 5 mil. Kč). Tento limit se vztahuje na příjemce podpory a nikoliv na výrobnu. Fotovoltaické elektrárny pobírající pouze podporu výroby elektřiny z OZE a žádnou jinou podporu (např. investiční) nebudou podléhat individuální kontrole, ale výběrovému vzorku. Pro účely kontroly budou výrobny rozděleny do skupin na základě roku uvedení do provozu a výkonu, přičemž z každé skupiny projde kontrolou alespoň 5 vzorků. Překompenzace se bude posuzovat podle výše vnitřního výnosového procenta (IRR) – pro solární elektrárny je navržena hodnota 8,4% (společně s dalšími nepalivovými zdroji jako jsou vítr a voda). Kontroly a rozhodování o případném krácení či vrácení podpory bude provádět Státní energetická inspekce.

Finální znění materiálu je k dispozici v členské sekci skupiny pro ochranu investic (v novém boxu s názvem "kontroly překompenzace") a o dopadech budeme členy informovat na našich informačních seminářích a setkáních.