Termodiagnostika pomocí dronů

25.8.2017, 16:30

Součástí provozu každé FVE je její kontrola. K nalezení hrubých vad a chyb většinou postačí analýza dat z monitoringu. K nalezení konkrétních vadných panelů na FVE je ale zapotřebí provést jejich kontrolu na místě. Kontrola panelů by měla být prováděna minimálně 2x do roka. Pomocí ní lze odhalit vady panelů již v počáteční fázi, kdy jejich vznik nemusí být pomocí monitoringu zjistitelný.

Mnoho majitelů a správců FVE v případě termodiagnostické kontroly panelů spoléhá na manuální měření „z ruky“ prostřednictvím pochůzkářů. To je metoda sice fungující, ale mnohdy nepříliš efektivní. Díky technologickému a konstrukčnímu řešení mnoha FVE je při ručním měření ze země problém dodržet u výše položených FV panelů potřebný optimální úhel snímkování. A to platí obzvláště u střešních instalací. Dalším faktorem ovlivňujícím úspěšné provedení termodiagnostické kontroly je závislost na vhodném počasí s dostatečným a stabilním osvitem. U větších instalací je takové stabilní počasí při manuálním měření nutné i po dobu několika dní, abychom měli konzistentní výsledky z celé FVE. V neposlední řadě je třeba vzpomenout lidský faktor. Možnost omylu, vadné lokalizace problematických panelů a identifikace poruch roste úměrně s rozlohou FVE a teplotou při provádění kontroly a z toho pramenící únavy pochůzkářů.               

                                                                               

Nabízí se rychlejší a efektivnější způsob provádění termodiagnostické kontroly panelů, a to pomocí dronů. Dronem lze během jednoho slunečného dne provést termodiagnostiku FVE na takové rozloze, která by při klasické ruční termovizi zabrala šest i více vhodných dnů (navíc s čekáním na potřebné podmínky se pak může ruční měření natáhnout i do týdnů). Z toho vychází, že největší výhodou použití dronu je výrazná úspora času a snížení závislosti na klimatických podmínkách. Záznam termografických snímků lze také v průběhu kontroly sledovat na monitorovacím zařízení a v případě potřeby se ihned zaměřit na problematické části FVE.  Přehledné grafické zpracování výsledků kontroly umožňuje snadnou orientaci a rychlou a přesnou identifikaci vad na ploše FVE a tím umožňuje vyloučit případnou lidskou chybu pozemních kontrolorů. Náklady na provedené letecké práce, které zahrnují techniku, obsluhu a doprovodné činnosti jsou bohatě kompenzovány úsporou času a kvalitou a přehledností dodaných výstupů.

Firma Globdas nabízí termodiagnostiku pomocí dronu Robodrone Kingfisher vybaveného termokamerou WORKSWELL WIRIS 640 s rozlišením 640x512px s certifikovanou kalibrací, která poskytuje kompletní radiometrická data a to jak v samostatných snímcích, tak v termografickém videu. Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na emailovou adresu tamas@globdas.cz nebo na tel. +420 725 808 346.