V Jižních Čechách vzniká největší tuzemský bateriový systém

25.8.2017, 07:00

Bateriový akumulační systém SIESTORAGE o kapacitě 1 MWh bude nainstalován v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary v Jihočeském kraji, nedaleko Hluboké nad Vltavou. K realizaci projektu pomohla dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), programu Nízkouhlíkové technologie. Uvedení do plného provozu je plánováno do 30. listopadu letošního roku.

Investor považuje projekt za pilotní program, který ověří schopnost systému kompenzovat odchylky obchodníka s elektrickou energií. Jak už napovídá název SIESTORAGE, dodavatelem tohoto řešení je Siemens. Systém je istalován ve dvou kontejnerech - v prvním je umístěn rozvaděč 22 kV a transformátor 1250 kVA, v druhém jsou už samotné Li-ion baterie a další nezbytné prvky systému. Kontejnerové řešení redukuje náklady na stavební část a minimalizuje montážní práce. Systém je modulární a uvažuje se, že by se tento konkrétní projekt mohl postupně rozšířit až na kapacitu 10 MWh.

Provoz pilotní jednotky by měl prokázat, že bateriová akumulace je pro elektroenergetiku jednoznačným přínosem. Dnes už je nedílnou součástí konceptu chytrých sítí (Smart Grids) a chytrých měst (Smart Cities). Protože SIESTORAGE dovede obnovit dodávky elektrické energie nezávisle na ostatních zdrojích elektrické energie, může významně přispět ke zvýšení nezávislosti dodávek v lokálních či autonomních sítích a přispět k vyšší spolehlivosti elektrické sítě právě ve městech. Nutnou podmínkou pro další rozšíření těchto systémů je ale také pevné a jednoznačné podchycení akumulace v legislativě.