9.5.2017, 13:56

Vítěz Obnovitelného desetiletí v kategorii Šetrná energie v podniku.

   Hotelový areál Davidův mlýn na severní Moravě je energeticky soběstačnou jednotkou. Základem je vodní a fotovoltaická elektrárna. Jejich přebytečný výkon je ukládán do rezervoáru teplé vody, který plní funkci hotelového bazénu. Významným opatřením je i vytápění celého areálu systémem tepelných čerpadel voda-voda. Společnost v areálu provozuje i nabíječku pro elektromobily.

   Společnost Panství Morava provozuje volnočasový hotelový areál Davidův mlýn, kde využívá více obnovitelných zdrojů a energeticky šetrných technologií najednou a nominálně je jejich areál soběstačnou energetickou jednotkou. Základem jsou dvě elektrárny, jedna vodní o instalovaném výkonu 22 kW a druhá fotovoltaická 70 kW. Obě pracují v režimu "zelený bonus" se systémem optimalizace spotřeby vyrobené energie pro potřeby areálu.

   Přebytečný výkon je pak s maximalizací možného ukládán do rezervoáru teplé vody, který plní funkci hotelového bazénu. Dalším významným opatřením je unikátní způsob vytápění celého areálu systémem tepelných čerpadel voda-voda, nicméně zdrojovou vodou nejsou vrty, nýbrž otevřený náhon vodní elektrárny. Dodávky veškeré vody jsou řešeny pomocí vlastních studní a vrtů (zde by rádi ještě v budoucnu dobudovali systém využití dešťové vody). Celé odpadové hospodářství je pak řešeno formou štěrkové čističky a voda vyčištěná se vrací zpátky do řeky. Společnost Panství Morava pak v areálu provozuje nabíječku pro elektromobily zcela zdarma pro naše hosty, která ve velké míře využívá právě jimi vyrobenou ekologickou elektřinu z dvou elektráren.

   K vlastní firemní dopravě pak využívá elektromobil VW E-UP a elektrokolo značky JAWA. Majitelé společnosti jsou přesvědčeni o jedinečnosti takovéhoto komplexního "energetického" řízení spotřeby a výroby energií a jejich areál krom bezpečnostní pojistky napojení na elektrorozvodnou síť není napojen na vodovodní a ani plynárenský či odpadní řád.