1.2.2014, 16:27

Výkon: 200 kWp V provozu od roku 2010

Společnost se sídlem v Bohuňovicích se po uvalení solární daně dostala do platební neschopnosti.„Provoz FVE jsme museli dotovat. Bez dotování z jiné společnosti, jejímž majitelem je jeden ze společníků, bychom nebyli schopni splácet úvěr a úroky z úvěru a museli bychom žádat o prodloužení splatnosti úvěru, což by vedlo k dalším finančním nákladům kvůli vyšším úrokům,“ uvádí ekonomka firmy. Za rok 2011, kdy solární daň činila 773.845,52 Kč, byl provoz společnosti dotován částkou 268.913,15 Kč.

Společnost je momentálně podporována mateřskou firmou, takže zatím nemusela žádat o prodloužení splatnosti úvěru na splácení elektrárny. „Finance použité pro dotování FVE samozřejmě chybí a kvůli tomu musely být omezeny potřebné investice ve firmě Josef Červenka-HYDRAULIKSERVIS. Otázkou je, jestli firma pana Červenky bude mít i v budoucnu volné prostředky pro dotování FVE,“ doplňuje.

Prodloužení platnosti solární daně pro společnost znamená další ohrožení platební schopnosti s vlivem i na sesterskou společnost. Pokud by ještě k tomu bylo nutné prodloužit splatnost úvěru, návratnost investice by byla ještě delší a rentabilita investice velmi diskutabilní. „O ukončení FVE neuvažujeme, ale zato bychom chtěli podat žalobu na stát (ochrana investic, způsobení platební neschopnosti a vynucené zvýšené náklady atd.),“ uzavírá ekonomka.