Experimentální agrofotovoltaika VÚKOZ Průhonice

26.9.2022, 14:00 - 26. 9. 2022, 16:00

Solární asociace pořádala exkurzi na unikátní místo - experimentální agrovoltaiku v VÚKOZ Průhonice.

Návštěvníci měli možnost poznat experimentální systém, ve kterém se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi FV technologií a pěstováním dřevin a plodin.

Odborný výklad zajišťoval vědecko-výzkumný pracovník Ing. Petr Wolf, Ph.D. a zástupce oddělení fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.